INSPIRATION
  KONTAKT
  OM OSS
  STARTSIDA

Skyltbolaget i Nykvarn AB

Skyltbolaget i Nykvarn startades år 1997 och marknadsför skyltsystem i aluminium och trä under eget varumärke. Försäljning, produktion och montering sker i egen regi.

Vår affärsidé är

  • att hjälpa företag att via sin skyltning stärka sin egen profil och att hjälpa besökaren att lätt hitta rätt.
  • att hålla en hög kvalitet vad gäller material, leveranstider, montering och inte minst genom personlig kontakt kunna hålla en hög servicegrad.
  • att genom egen tillverkning och försäljning kunna hålla en prisbild som är tilltalande för kunden, men samtidigt borgar för fortsatt utveckling för Skyltbolaget som företag.

Skyltbolaget i Nykvarn har gedigen erfarenhet av stora skyltprojekt, främst i Stockholmsområdet och Mälarregionen. Bland kunderna vi arbetat länge med finns t ex Södersjukhuset, Akademiska hus, Stockholms Universitet och Hufvudstaden.

Vi har ett ledningssystem och är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

Skyltbolaget omsätter 8 MSEK och har 8 anställda samt är AAA-ratade enligt Soliditets kreditvärderingssystem.

Sedan december 2012 ägs Skyltbolaget i Nykvarn av AB John Fröberg, ”Fröbergs”. Bolagen arbetar nära tillsammans och delar till stor del resurser.

 
 

Vårt sortiment
Inspiration

Kontakt
Om oss

Facebook
Startsida

 

Skyltbolaget i Nykvarn AB
Rudkällavägen 22
155 34 Nykvarn

Tel: 08 552 480 00
E-post:
info@skyltbolagetnykvarn.se